Småkunder

Det er mulig for kunder å komme med tilhenger å hente sand i grustaket. Tilhengere med kapell lastes ikke.

 

Priser:

300 kr pr. lass for finknuste masser

 

Finnmark Sand AS har ikke kortautomat i grustaket.

Pengene kan overføres på til Finnmark Sand As på bankkonto eller faktura sendes.