Finnmark Sand AS tilbyr ulike typer veigrus.  Kvaliteten vil avhenge av hvor mye fjell som er tilsatt i veigrusen.

 

0-22 mm morene

0-22 mm fjell- FK

0-32 mm