Finnmark Sand AS levere ulike typer vegbyggermasser

16 -63 mm

Her et det 2 ulike typer. En med 100 % fjell og en type som er tilsatt 20-30 morene.

0-64 mm

0-120 mm