Finnmark Sand AS levere godkjent EU sand/Sikringssand/fallsand. Sanda er kontrolert av Sintef. Se dokumentasjon.