Finnmark Sand AS produserer flere produkter som brukes til betong:

0-8 mm betong: Dette produktet brukes av JARO AS, Arnesen Betong AS og Ølen Betong.

I tillegg bruker betongprodusentene ulike singelfraksjoner:

  • 8-22 mm
  • 8-16 mm
  • 11-16 mm
  • 4-11 mm

Foruten de faste kundene har Finnmark Sand AS levert betongtilslag til Snøvitprosjektet på Melkøya.