Finnmark Sand AS produserer asfalttilslag til alle typer asfalt:

Morene 

Fjell

Finnmark Sand AS levere asfalttilslag av fjell til høyverdig asfalt. Asfalttilslag av fjell er brukt til flyplasser i Hasvik, Berlevåg og Alta.