Selskapet Finnmark Sand AS ble dannet sommeren 1994 ved at flere aktører innenfor sand- og grusbransjen i Alta, gikk sammen i ett selskap. Målet med dannelsen av selskapet var å bli sterkere på eksport av grusprodukter ut av Alta kommune, og kunne møte nye krav både når det gjaldt kvalitet, dokumentasjon og leveringsdyktighet.

Finnmark Sand AS foredler mellom 2 - 300.000 tonn sand pr. år. I hovedsak foredles sanda til betongtilslag, asfalttilslag, veigrus, veibyggerstein og strøsand.

 

 

 

 

 

 

Finnmark Sand AS kjøper ikke varer av telefonselgere. All kontakt henvises til Trygg handel. Se logo over.

 

 

 

Finnmark Sand AS er godkjent for leveranse til oljeindustiren.